รับทรัพย์ ดีไซน์

ออกแบบและพัฒนา โลโก้ บรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ พร้อมผลิตส่งถึงบ้านคุณ เหมาะสำหรับนักธุรกิจมือใหม่ และ SMEs

บรรจุภัณฑ์ Packaging

ราคา : 8,900.00 บาท
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบ 3 แบบ เลือก 1 แบบเพื่อปรับแก้ ปรับแก้ได้ 3 ครั้ง ได้รับไฟล์ .ai | .pdf | jpg หมายเหตุ - ลูกค้าจะต้องเตรียมไฟล์โลโก้ .ai หรือ .pdf มาให้ หากมีแต่ไฟล์ภาพมาจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม - ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลสำหรับใช้ในการออกแบบให้ครบถ้วน เพื่องานออกแบบที่สมบูรณ์แบบ สอบถามเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคา โทรศัพท์ /Fax : 02-005-1565 โทรศัพท์ : 081 144 4855 สอบถามเพิ่มเติม : 091 560 4744 Email: info@rabsubdesign.co.th เงื่อนไขการผลิตงาน 1. กรณีลูกค้ามีไฟล์งานพร้อมผลิต - ระยะเวลาการผลิต 5-7 วัน - สีที่พิมพ์ ไม่สามารถนำมาเทียบกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ของลูกค้าได้ เนื่องจากสีหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ได้แสดงสีเช่นเดียวกับงานพิมพ์ - หากต้องการเน้นสีในงานพิมพ์ จะต้องแจ้งโค้ดสี หรือแจ้งให้ทราบก่อนอนุมัติการพิมพ์ - ลูกค้าต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนสั่งงานพิมพ์ หากเกิดความผิดพลาดใดๆ ทางโรงพิมพ์จะไม่รับผิดชอบใดๆ แต่โรงพิมพ์จะผลิตให้ใหม่ในราคาพิเศษ 2. กรณีลูกค้า ออกแบบพร้อมผลิตที่ รับทรัพย์ ดีไซน์ - ระยะเวลาการผลิต 5-7 วัน - สีที่พิมพ์ ไม่สามารถนำมาเทียบกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ของลูกค้าได้ เนื่องจากสีหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ได้แสดงสีเช่นเดียวกับงานพิมพ์ - ลูกค้าต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนสั่งงานพิมพ์ หากเกิดความผิดพลาดใดๆ ทางโรงพิมพ์จะไม่รับผิดชอบใดๆ แต่โรงพิมพ์จะผลิตให้ใหม่ในราคาพิเศษ **งานด่วน ภายใน 24-72 ชม. คิดราคาเพิ่ม 1,500-2,000 หรือตามตกลงกับฝ่ายขาย หากลูกค้าต้องการ ปรู๊ฟดิจิตอล เพื่อดูแบบก่อนสั่งพิมพ์ คิดบริการทำปรู๊ฟ เพิ่ม ครั้งละ 300 บาท **หากลูกค้าดูปรู๊ฟ จะทำให้งานผลิตได้ช้าลง **สีจากปรู๊ฟดิจิตอล จะมีการคลาดเคลื่อนจากการผลิตจริง +-10% หากลูกค้าต้องการเน้นสี ต้องจ่ายเพิ่มค่าเพลทเน้นสี 1,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคา โทรศัพท์ /Fax : 02-005-1565 โทรศัพท์ : 081 144 4855 สอบถามเพิ่มเติม : 091 560 4744 Email: info@rabsubdesign.co.th

คลิก >>>

Identity Design Set

ราคา : -
ออกแบบอัตตลักษณ์องค์กร Corporate Identity Design (หรือ CI Design) คือ การออกแบบอัตลักษณ์ขององค์กรหรือแบรนด์สินค้า ที่ไม่ได้หมายถึงการสร้างแบรนด์หนึ่งๆ โดยตรง แต่เป็นหน้าต่างสำคัญที่จะกำหนดหน้าตาและทิศทางของแบรนด์นั้นๆ ได้ การออกแบบอัตลักษณ์นี้จึงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมันไม่ใช่แค่การออกแบบ “โลโก้” แล้วนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องมือสื่อสารทั้งหมดของแบรนด์ CI Design คือ การออกแบบ “ภาพลักษณ์ทั้งหมดของแบรนด์” ที่จะทำให้คนภายนอกสัมผัสได้เฉกเช่นเดียวกับที่องค์กรต้องการสื่อออกไป เรียกว่า ถ้าพลาดก็อาจทำให้ภาพของแบรนด์บิดเบี้ยวไปเลยก็ได้ หมายเหตุ - ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลสำหรับใช้ในการออกแบบให้ครบถ้วน เพื่องานออกแบบที่สมบูรณ์แบบ สอบถามเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคา โทรศัพท์ /Fax : 02-005-1565 โทรศัพท์ : 081 144 4855 สอบถามเพิ่มเติม : 091 560 4744 Email: info@rabsubdesign.co.th

คลิก >>>

ผลิตบรรจุภัณฑ์

ราคา : -
เงื่อนไขการผลิตงาน 1. กรณีลูกค้ามีไฟล์งานพร้อมผลิต - ระยะเวลาการผลิต 5-7 วัน - สีที่พิมพ์ ไม่สามารถนำมาเทียบกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ของลูกค้าได้ เนื่องจากสีหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ได้แสดงสีเช่นเดียวกับงานพิมพ์ - หากต้องการเน้นสีในงานพิมพ์ จะต้องแจ้งโค้ดสี หรือแจ้งให้ทราบก่อนอนุมัติการพิมพ์ - ลูกค้าต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนสั่งงานพิมพ์ หากเกิดความผิดพลาดใดๆ ทางโรงพิมพ์จะไม่รับผิดชอบใดๆ แต่โรงพิมพ์จะผลิตให้ใหม่ในราคาพิเศษ 2. กรณีลูกค้า ออกแบบพร้อมผลิตที่ รับทรัพย์ ดีไซน์ - ระยะเวลาการผลิต 5-7 วัน - สีที่พิมพ์ ไม่สามารถนำมาเทียบกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ของลูกค้าได้ เนื่องจากสีหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ได้แสดงสีเช่นเดียวกับงานพิมพ์ - ลูกค้าต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนสั่งงานพิมพ์ หากเกิดความผิดพลาดใดๆ ทางโรงพิมพ์จะไม่รับผิดชอบใดๆ แต่โรงพิมพ์จะผลิตให้ใหม่ในราคาพิเศษ **งานด่วน ภายใน 24-72 ชม. คิดราคาเพิ่ม 1,500-2,000 หรือตามตกลงกับฝ่ายขาย หากลูกค้าต้องการ ปรู๊ฟดิจิตอล เพื่อดูแบบก่อนสั่งพิมพ์ คิดบริการทำปรู๊ฟ เพิ่ม ครั้งละ 300 บาท **หากลูกค้าดูปรู๊ฟ จะทำให้งานผลิตได้ช้าลง **สีจากปรู๊ฟดิจิตอล จะมีการคลาดเคลื่อนจากการผลิตจริง +-10% หากลูกค้าต้องการเน้นสี ต้องจ่ายเพิ่มค่าเพลทเน้นสี 1,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคา โทรศัพท์ /Fax : 02-005-1565 โทรศัพท์ : 081 144 4855 สอบถามเพิ่มเติม : 091 560 4744 Email: info@rabsubdesign.co.th

คลิก >>>

ผลิตฉลากสินค้า

ราคา : -
เงื่อนไขการผลิตงาน 1. กรณีลูกค้ามีไฟล์งานพร้อมผลิต - ระยะเวลาการผลิต 5-7 วัน - สีที่พิมพ์ ไม่สามารถนำมาเทียบกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ของลูกค้าได้ เนื่องจากสีหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ได้แสดงสีเช่นเดียวกับงานพิมพ์ - หากต้องการเน้นสีในงานพิมพ์ จะต้องแจ้งโค้ดสี หรือแจ้งให้ทราบก่อนอนุมัติการพิมพ์ - ลูกค้าต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนสั่งงานพิมพ์ หากเกิดความผิดพลาดใดๆ ทางโรงพิมพ์จะไม่รับผิดชอบใดๆ แต่โรงพิมพ์จะผลิตให้ใหม่ในราคาพิเศษ 2. กรณีลูกค้า ออกแบบพร้อมผลิตที่ รับทรัพย์ ดีไซน์ - ระยะเวลาการผลิต 5-7 วัน - สีที่พิมพ์ ไม่สามารถนำมาเทียบกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ของลูกค้าได้ เนื่องจากสีหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ได้แสดงสีเช่นเดียวกับงานพิมพ์ - ลูกค้าต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนสั่งงานพิมพ์ หากเกิดความผิดพลาดใดๆ ทางโรงพิมพ์จะไม่รับผิดชอบใดๆ แต่โรงพิมพ์จะผลิตให้ใหม่ในราคาพิเศษ **งานด่วน ภายใน 24-72 ชม. คิดราคาเพิ่ม 1,500-2,000 หรือตามตกลงกับฝ่ายขาย หากลูกค้าต้องการ ปรู๊ฟดิจิตอล เพื่อดูแบบก่อนสั่งพิมพ์ คิดบริการทำปรู๊ฟ เพิ่ม ครั้งละ 300 บาท **หากลูกค้าดูปรู๊ฟ จะทำให้งานผลิตได้ช้าลง **สีจากปรู๊ฟดิจิตอล จะมีการคลาดเคลื่อนจากการผลิตจริง +-10% หากลูกค้าต้องการเน้นสี ต้องจ่ายเพิ่มค่าเพลทเน้นสี 1,500 บาท สอบถามเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคา โทรศัพท์ /Fax : 02-005-1565 โทรศัพท์ : 081 144 4855 สอบถามเพิ่มเติม : 091 560 4744 Email: info@rabsubdesign.co.th

คลิก >>>

  |  
Powered by Webiz!
rabsubsolutionplus
rabsubsolutionplus
rabsubdesign.co.th
139659
130957
20 ธันวาคม 2013
20 มกราคม 2018

฿

-

กสิกรไทย

บริษัท รับทรัพย์ โซลูชั่น พลัส จำกัด

เทสโก้ โลตัส ลำลูกกาคลอง 2

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@rabsubdesign.co.th

@bizshop.asia

@rabsubdesign.co.th

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว