รับทรัพย์ ดีไซน์

ออกแบบและพัฒนา โลโก้ บรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ พร้อมผลิตส่งถึงบ้านคุณ เหมาะสำหรับนักธุรกิจมือใหม่ และ SMEs

นามบัตร

ราคา : -
ขนาดของงาน ขนาดมาตรฐานนามบัตรที่ออกแบบกับรับทรัพย์ ดีไซน์ จะใช้ขนาด 9 X 5.4 ซม. เงื่อนไข 1. ลูกค้าจะต้องเตรียมข้อมูลที่จำเป็นให้เอง อาทิ โลโก้ผลิตภัณฑ์ ชื่อสินค้า รูปภาพ รายละเอียด สโลแกนหรือคำบรรยาย รวมถึงเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง 2. โดยส่วนของเนื้อหาของข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบ Ms Word หากมีรูปภาพประกอบ จะต้องจัดเก็บเป็นไฟล์ .png/ .psd หรือ .jpag ขนาดไม่น้อยกว่า 300 dpi ขึ้นไป 3. กรณีที่ลูกค้าไม่ได้จัดเตรียมไฟล์ข้อมูล และประสงค์ให้ รับทรัพย์ ดีไซน์ พิมพ์ข้อมูลอื่นใด หรือถ่ายภาพสินค้า จัดหารูป จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากแพ็คเก็จที่นำเสนอ แล้วแต่กรณี สอบถามเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคา โทรศัพท์ /Fax : 02-005-1565 โทรศัพท์ : 081 144 4855 สอบถามเพิ่มเติม : 091 560 4744 Email: info@rabsubdesign.co.th

คลิก >>>

ฉลากสินค้า

ราคา : -
การออกแบบกราฟฟิคบนบรรจุภัณฑ์ เป็นการบอกถึงเรื่องราวของสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในให้ผู้บริโภคทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่มี ทั้งผลดีและผลเสียของผลิตภัณฑ์ ข้อมูลที่นักออกแบบกราฟฟิคควรนำเสนอมีดังนี้• ประเภท• ส่วนประกอบหรือส่วนผสมโดยประมาณ• คุณค่าทางสมุนไพร• ขั้นตอนหรือวิธีใช้• การเก็บรักษา• วันที่ผลิตและวันหมดอายุ• คำบรรยายสรรคุณ• ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตฉลาก เป็นหนึ่งในบรรจุภัณฑ์เช่นกัน ความสำคัญของ ฉลาก คือ 1.แสดงตัวผลิตภัณฑ์ 2.บ่งบอกถึงความแตกต่าง ระหว่างสินค้าประเภทเดียวกัน3.สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์4.ทำให้ผู้บริโภคทราบถึงชนิดของผลิตภัณฑ์5.แสดงถึงประโยชน์ วิธีใช้ ของผลิตภัณฑ์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจที่จะซื้อ6.แสดงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เพื่อให้แตกต่างจากคู่แข่ง 1. ลูกค้าจะต้องเตรียมข้อมูลที่จำเป็นให้เอง อาทิ โลโก้ผลิตภัณฑ์ ชื่อสินค้า รายละเอียด ส่วนผสม ข้อมูลโภชนาการ สรรพคุณ สโลแกนหรือคำบรรยายสินค้า สถานที่ผลิต/จำหน่าย รวมถึงเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ตราควบคุมคุณภาพ โดยส่วนของเนื้อหาของข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบ Ms Word 2. หากมีรูปภาพประกอบ จะต้องจัดเก็บเป็นไฟล์ .png/ .psd หรือ .jpag ขนาดไม่น้อยกว่า 800 pixcel ขึ้นไป 3. กรณีที่ลูกค้าไม่ได้จัดเตรียมไฟล์ข้อมูล ในรูปแบบ Digital และประสงค์ให้ รับทรัพย์ ดีไซน์ พิมพ์ข้อมูลอื่นใด หรือจัดหารูปภาพเพิ่ม จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากแพ็คเก็จที่นำเสนอ แล้วแต่กรณี สอบถามเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคา โทรศัพท์ /Fax : 02-005-1565 โทรศัพท์ : 081 144 4855 สอบถามเพิ่มเติม : 091 560 4744 Email: info@rabsubdesign.co.th

คลิก >>>

บรรจุภัณฑ์กล่อง

ราคา : -
ขนาดของงาน เงื่อนไข 1. ลูกค้าจะต้องเตรียมข้อมูลที่จำเป็นให้เอง อาทิ โลโก้ผลิตภัณฑ์ ชื่อสินค้า รูปภาพ รายละเอียด สโลแกนหรือคำบรรยาย รวมถึงเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง 2. โดยส่วนของเนื้อหาของข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบ Ms Word หากมีรูปภาพประกอบ จะต้องจัดเก็บเป็นไฟล์ .png/ .psd หรือ .jpag ขนาดไม่น้อยกว่า 300 dpi ขึ้นไป 3. กรณีที่ลูกค้าไม่ได้จัดเตรียมไฟล์ข้อมูล และประสงค์ให้ รับทรัพย์ ดีไซน์ พิมพ์ข้อมูลอื่นใด หรือถ่ายภาพสินค้า จัดหารูป จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากแพ็คเก็จที่นำเสนอ แล้วแต่กรณี สอบถามเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคา โทรศัพท์ /Fax : 02-005-1565 โทรศัพท์ : 081 144 4855 สอบถามเพิ่มเติม : 091 560 4744 Email: info@rabsubdesign.co.th

คลิก >>>

นามบัตร

ราคา : -
ขนาดของงาน ขนาดมาตรฐานนามบัตรที่ออกแบบกับรับทรัพย์ ดีไซน์ จะใช้ขนาด 9 X 5.4 ซม. เงื่อนไข 1. ลูกค้าจะต้องเตรียมข้อมูลที่จำเป็นให้เอง อาทิ โลโก้ผลิตภัณฑ์ ชื่อสินค้า รูปภาพ รายละเอียด สโลแกนหรือคำบรรยาย รวมถึงเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง 2. โดยส่วนของเนื้อหาของข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบ Ms Word หากมีรูปภาพประกอบ จะต้องจัดเก็บเป็นไฟล์ .png/ .psd หรือ .jpag ขนาดไม่น้อยกว่า 300 dpi ขึ้นไป 3. กรณีที่ลูกค้าไม่ได้จัดเตรียมไฟล์ข้อมูล และประสงค์ให้ รับทรัพย์ ดีไซน์ พิมพ์ข้อมูลอื่นใด หรือถ่ายภาพสินค้า จัดหารูป จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากแพ็คเก็จที่นำเสนอ แล้วแต่กรณี สอบถามเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคา โทรศัพท์ /Fax : 02-005-1565 โทรศัพท์ : 081 144 4855 สอบถามเพิ่มเติม : 091 560 4744 Email: info@rabsubdesign.co.th ข้อตกลงในการพิมพ์ 1.ไม่ต้องมี Mark เผื่อตัด และ Mark ในชิ้นงาน ต้องทำไฟล์เท่าขนาดงานจริง+เผื่อตัดตกให้เรียบร้อย 2.ตัวหนังสือ หรือสิ่งที่ต้องการสีดำควรใช้ค่าสีแค่ K100 เท่านั้น 3.ไม่รับผลิตสี Pantone หรือ Spot color 4.หน้าที่ระบุตำแหน่ง Spot UV ต้องเป็นสีดำ K100 เท่านั้น 5.งาน Re Print หรืองานที่ ซีเรียสสี ต้องมีตัวอย่างสีทุกครั้ง เพราะงานพิมพ์แต่ละรอบจะไม่เท่ากัน 10-15% ถ้ามีตัวอย่างสีช่างพิมพ์จะยึดค่าสีใกล้เคียงที่สุด 6.งานที่มีตัวอย่างสี งานพิมพ์จะไม่ตรงตามสีตัวอย่าง 100 %สามารถทำได้แค่ใกล้เคียงเท่านั้น 7.งานจากโรงพิมพ์อื่นไม่สามารถยึดค่าสีได้ เพราะสีที่ใช้พิมพ์ต่างกัน 8.สีจากหน้าจอกับสีบนกระดาษไม่สามารถเทียบสีกันได้ งานพิมพ์จะยึดค่าสีตาม Color Chart มาตรฐาน ISO. 9.งานพิมพ์จริงจะคลาดเคลื่อนจาก Color Chart อีก +-10% 10งานเคลือบ opp เงา + opp ด้าน หรือ UV สีจะเพี้ยน +-15% 11.หลีกเลี่ยงค่าสี CMYK ผสมสี 4 สี เพราะจะทำให้สีเพี้ยนง่าย/งานแห้งช้า/สีล้นทำให้งานเลอะ 12.ค่าสีแต่ละสีไม่ควรต่ำกว่า 5% เพราะจะพิมพ์ไม่ติด 13.เส้นที่เล็กกว่า 0.25pt มีโอกาสพิมพ์ไม่ติด 14.งานประเภทกระดาษปอนด์ ไม่สามารถยึดสีตาม digital proof ได้ เพราะหมึกจะใช้ต่างกัน digital เป็นหมึกผงสีจะเกาะบนกระดาษงานพิมพ์จะสว่าง แต่งานจริงพิมพ์ offset จะเป็นหมึกน้ำสีจะซึมเข้ากระดาษได้มากกว่า สีจะเข้มกว่างาน digital มาก จึงเหมาะกับลูกค้าที่ไม่ซีเรียสสี 15งานที่มีขอบ หรือเส้นขอบ งานตัดจะเห็นขอบไม่เท่ากัน 1-2 mm 16.งานกระดาษหนาปั๊มรอยพับหากไม่เคลือบอาจเห็นรอยแตกของเนื้อกระดาษ และจะเห็นชัดขึ้นหากเป็นพื้นสีเข้ม หรือกระดาษบางสีเข้มงานพับก็สามารถเห็นรอยแตกได้เช่นกัน 17.งานกระดาษหนาตั้งแต่ 210 แกรมขึ้นไป จะปั๊มแค่รอยพับให้ ไม่ได้พับสำเร็จให้ 18.เมื่อยืนยันแบบมาแล้วจะไม่สามารถยกเลิกงานหรือแก้ไขสเป็คงานได้ กรณีงานไม่รับเคลม 1.งานที่ทำ over print (คือคำสั่งที่ต้องการให้ทำส่วนที่ทำ overprint ไว้พิมพ์ทับไปบนพื้นสีอีกที ทำให้งานที่มีคำสั่ง overprint งานพิมพ์จริงจะมองไม่เห็น) วิธีเช็ค over print ใน AI เลือกที่ view>over print preview และวิธีการเช็คใน pdf. คือ กด output preview เมื่อเปิดหน้าต่างนี้ งานพิมพ์จะเห็นตามที่ pdf.กำลังแสดงผลอยู่ ถ้ามีส่วนไหนหายไป แสดงว่าส่วนนั้นติดคำสั่ง overprint) ถ้าทางเราเช็คไฟล์แล้วไม่เห็นว่าส่วนไหนหาย จะไม่รับเคลมงาน เพราะเป็นคำสั่งที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในงานพิมพ์ทั่วไป 2.งานที่มีกรอบหรือเส้นบริเวณขอบงานเมื่องานผลิตจริงอาจมีการตัดแฉลบทำให้งานขอบแต่ละด้านเหลือไม่เท่ากัน 2-3 mm ถ้าเกินไปมากกว่านี้ถึงจะรับพิจารณา (ทั้งนี้จะยึดตามไฟล์ที่วางมากึ่งกลางหรือไม่อีกด้วย) 3.นามบัตร ไม่สามารถยึดสีตามตัวอย่าง หรือจาก Proof งานได้ เพราะกรรมวิธีการทำงาน การเคลือบการ Spot UV จะทำให้สีเพี้ยนจากเดิม หรือการดูดหมึกของเนื้อกระดาษ ในงาน digital กับ offset ต่างกัน เนื้อกระดาษต่างกันก็ไม่สามารถเทียบสีกันได้ งานสเป็คนี้จะพิมพ์ตามไฟล์ ถ้าซีเรียสสีจะไม่รับเคลมงาน 4.งานกระดาษหนา และงานสีพื้นหนัก งานพับจะเห็นรอยแตก ถ้าลูกค้าไม่พอใจในส่วนนี้ จะไม่รับเคลม 5.ไฟล์ที่ด้านหน้ามีสีหนักและด้านหลังเป็นสีขาวมีโอกาสที่สีจะเลอะพื้นขาว งานตัดจะเลอะขอบ ถ้าลูกค้าไม่พอใจในส่วนนี้ จะไม่รับเคลม 6.งานที่ลูกค้านำไปผ่านกระบวนการผลิตอื่นๆต่อที่ไม่ใช่จากทางเราจนจบงาน หากงานเสียจะไม่รับเคลมงาน หรือถ้าไม่แจ้งก่อนล่วงหน้าว่าต้องการนำไปผลิตต่อลักษณะแบบไหน เจ้าหน้าที่จะไม่ได้เช็คไฟล์ว่าสามารถนำไปผลิตต่อได้หรือไม่ จะผลิตตามไฟล์ที่ลูกค้าส่งมาเลย

คลิก >>>

โบรชัวร์ | แผ่นพับ | สิ่งพิมพ์

ราคา : -
ขนาดของงาน เงื่อนไข 1. ลูกค้าจะต้องเตรียมข้อมูลที่จำเป็นให้เอง อาทิ โลโก้ผลิตภัณฑ์ ชื่อสินค้า รูปภาพ รายละเอียด สโลแกนหรือคำบรรยาย รวมถึงเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง 2. โดยส่วนของเนื้อหาของข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบ Ms Word หากมีรูปภาพประกอบ จะต้องจัดเก็บเป็นไฟล์ .png/ .psd หรือ .jpag ขนาดไม่น้อยกว่า 300 dpi ขึ้นไป 3. กรณีที่ลูกค้าไม่ได้จัดเตรียมไฟล์ข้อมูล และประสงค์ให้ รับทรัพย์ ดีไซน์ พิมพ์ข้อมูลอื่นใด หรือถ่ายภาพสินค้า จัดหารูป จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากแพ็คเก็จที่นำเสนอ แล้วแต่กรณี สอบถามเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคา โทรศัพท์ /Fax : 02-005-1565 โทรศัพท์ : 081 144 4855 สอบถามเพิ่มเติม : 091 560 4744 Email: info@rabsubdesign.co.th ข้อตกลงในการพิมพ์ 1.ไม่ต้องมี Mark เผื่อตัด และ Mark ในชิ้นงาน ต้องทำไฟล์เท่าขนาดงานจริง+เผื่อตัดตกให้เรียบร้อย 2.ตัวหนังสือ หรือสิ่งที่ต้องการสีดำควรใช้ค่าสีแค่ K100 เท่านั้น 3.ไม่รับผลิตสี Pantone หรือ Spot color 4.หน้าที่ระบุตำแหน่ง Spot UV ต้องเป็นสีดำ K100 เท่านั้น 5.งาน Re Print หรืองานที่ ซีเรียสสี ต้องมีตัวอย่างสีทุกครั้ง เพราะงานพิมพ์แต่ละรอบจะไม่เท่ากัน 10-15% ถ้ามีตัวอย่างสีช่างพิมพ์จะยึดค่าสีใกล้เคียงที่สุด 6.งานที่มีตัวอย่างสี งานพิมพ์จะไม่ตรงตามสีตัวอย่าง 100 %สามารถทำได้แค่ใกล้เคียงเท่านั้น 7.งานจากโรงพิมพ์อื่นไม่สามารถยึดค่าสีได้ เพราะสีที่ใช้พิมพ์ต่างกัน 8.สีจากหน้าจอกับสีบนกระดาษไม่สามารถเทียบสีกันได้ งานพิมพ์จะยึดค่าสีตาม Color Chart มาตรฐาน ISO. 9.งานพิมพ์จริงจะคลาดเคลื่อนจาก Color Chart อีก +-10% 10งานเคลือบ opp เงา + opp ด้าน หรือ UV สีจะเพี้ยน +-15% 11.หลีกเลี่ยงค่าสี CMYK ผสมสี 4 สี เพราะจะทำให้สีเพี้ยนง่าย/งานแห้งช้า/สีล้นทำให้งานเลอะ 12.ค่าสีแต่ละสีไม่ควรต่ำกว่า 5% เพราะจะพิมพ์ไม่ติด 13.เส้นที่เล็กกว่า 0.25pt มีโอกาสพิมพ์ไม่ติด 14.งานประเภทกระดาษปอนด์ ไม่สามารถยึดสีตาม digital proof ได้ เพราะหมึกจะใช้ต่างกัน digital เป็นหมึกผงสีจะเกาะบนกระดาษงานพิมพ์จะสว่าง แต่งานจริงพิมพ์ offset จะเป็นหมึกน้ำสีจะซึมเข้ากระดาษได้มากกว่า สีจะเข้มกว่างาน digital มาก จึงเหมาะกับลูกค้าที่ไม่ซีเรียสสี 15งานที่มีขอบ หรือเส้นขอบ งานตัดจะเห็นขอบไม่เท่ากัน 1-2 mm 16.งานกระดาษหนาปั๊มรอยพับหากไม่เคลือบอาจเห็นรอยแตกของเนื้อกระดาษ และจะเห็นชัดขึ้นหากเป็นพื้นสีเข้ม หรือกระดาษบางสีเข้มงานพับก็สามารถเห็นรอยแตกได้เช่นกัน 17.งานกระดาษหนาตั้งแต่ 210 แกรมขึ้นไป จะปั๊มแค่รอยพับให้ ไม่ได้พับสำเร็จให้ 18.เมื่อยืนยันแบบมาแล้วจะไม่สามารถยกเลิกงานหรือแก้ไขสเป็คงานได้ กรณีงานไม่รับเคลม 1.งานที่ทำ over print (คือคำสั่งที่ต้องการให้ทำส่วนที่ทำ overprint ไว้พิมพ์ทับไปบนพื้นสีอีกที ทำให้งานที่มีคำสั่ง overprint งานพิมพ์จริงจะมองไม่เห็น) วิธีเช็ค over print ใน AI เลือกที่ view>over print preview และวิธีการเช็คใน pdf. คือ กด output preview เมื่อเปิดหน้าต่างนี้ งานพิมพ์จะเห็นตามที่ pdf.กำลังแสดงผลอยู่ ถ้ามีส่วนไหนหายไป แสดงว่าส่วนนั้นติดคำสั่ง overprint) ถ้าทางเราเช็คไฟล์แล้วไม่เห็นว่าส่วนไหนหาย จะไม่รับเคลมงาน เพราะเป็นคำสั่งที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในงานพิมพ์ทั่วไป 2.งานที่มีกรอบหรือเส้นบริเวณขอบงานเมื่องานผลิตจริงอาจมีการตัดแฉลบทำให้งานขอบแต่ละด้านเหลือไม่เท่ากัน 2-3 mm ถ้าเกินไปมากกว่านี้ถึงจะรับพิจารณา (ทั้งนี้จะยึดตามไฟล์ที่วางมากึ่งกลางหรือไม่อีกด้วย) 3.นามบัตร ไม่สามารถยึดสีตามตัวอย่าง หรือจาก Proof งานได้ เพราะกรรมวิธีการทำงาน การเคลือบการ Spot UV จะทำให้สีเพี้ยนจากเดิม หรือการดูดหมึกของเนื้อกระดาษ ในงาน digital กับ offset ต่างกัน เนื้อกระดาษต่างกันก็ไม่สามารถเทียบสีกันได้ งานสเป็คนี้จะพิมพ์ตามไฟล์ ถ้าซีเรียสสีจะไม่รับเคลมงาน 4.งานกระดาษหนา และงานสีพื้นหนัก งานพับจะเห็นรอยแตก ถ้าลูกค้าไม่พอใจในส่วนนี้ จะไม่รับเคลม 5.ไฟล์ที่ด้านหน้ามีสีหนักและด้านหลังเป็นสีขาวมีโอกาสที่สีจะเลอะพื้นขาว งานตัดจะเลอะขอบ ถ้าลูกค้าไม่พอใจในส่วนนี้ จะไม่รับเคลม 6.งานที่ลูกค้านำไปผ่านกระบวนการผลิตอื่นๆต่อที่ไม่ใช่จากทางเราจนจบงาน หากงานเสียจะไม่รับเคลมงาน หรือถ้าไม่แจ้งก่อนล่วงหน้าว่าต้องการนำไปผลิตต่อลักษณะแบบไหน เจ้าหน้าที่จะไม่ได้เช็คไฟล์ว่าสามารถนำไปผลิตต่อได้หรือไม่ จะผลิตตามไฟล์ที่ลูกค้าส่งมาเลย

คลิก >>>

บรรจุภัณฑ์ถุง

ราคา : -
ขนาดของงาน เงื่อนไข 1. ลูกค้าจะต้องเตรียมข้อมูลที่จำเป็นให้เอง อาทิ โลโก้ผลิตภัณฑ์ ชื่อสินค้า รูปภาพ รายละเอียด สโลแกนหรือคำบรรยาย รวมถึงเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง 2. โดยส่วนของเนื้อหาของข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบ Ms Word หากมีรูปภาพประกอบ จะต้องจัดเก็บเป็นไฟล์ .png/ .psd หรือ .jpag ขนาดไม่น้อยกว่า 300 dpi ขึ้นไป 3. กรณีที่ลูกค้าไม่ได้จัดเตรียมไฟล์ข้อมูล และประสงค์ให้ รับทรัพย์ ดีไซน์ พิมพ์ข้อมูลอื่นใด หรือถ่ายภาพสินค้า จัดหารูป จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากแพ็คเก็จที่นำเสนอ แล้วแต่กรณี สอบถามเพิ่มเติม หรือขอใบเสนอราคา โทรศัพท์ /Fax : 02-005-1565 โทรศัพท์ : 081 144 4855 สอบถามเพิ่มเติม : 091 560 4744 Email: info@rabsubdesign.co.th

คลิก >>>

  |  
Powered by Webiz!
rabsubsolutionplus
rabsubsolutionplus
rabsubdesign.co.th
139660
130958
20 ธันวาคม 2013
20 มกราคม 2018

฿

-

กสิกรไทย

บริษัท รับทรัพย์ โซลูชั่น พลัส จำกัด

เทสโก้ โลตัส ลำลูกกาคลอง 2

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@rabsubdesign.co.th

@bizshop.asia

@rabsubdesign.co.th

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว